guowei@csu.edu.cn

联系方式

Email:guowei@csu.edu.cn 
QQ:107393406 
电 话:18773186199
地址:湖南省长沙市天心区韶山南路22号,中南大学铁道校区土木工程学院,多功能振动台实验室

首页 > 试验工作

试验工作

桥墩拟动力试验

【发表时间:2016/1/28】 【阅读次数:6043】

    

                 图 1 桥墩试验模型                               图 2  控制设备


     与加拿大Tony Yang教授合作完成了桥墩拟动力试验试验。采用Tony Yang教授研发的控制设备,基于MTS系统的作动器和油源,完成了9个桥墩的数值和试验联合试验,桥墩部分采用试验模拟,而支座和桥梁采用数值模拟,试顺利,相关成果已在合作撰写论文。下一步将合作组合结构及隔震设计的拟动力数值和试验联合试验。试验模型图如下:

      


分享到:
上一篇:多台联动的输电塔线体系振动台试验
下一篇:中南大学-多功能振动台实验室