guowei@csu.edu.cn

首页 > 研究领域

研究领域

空间多点多维地震、主余震多次地震的相关特征与仿真研究

【发表时间:2014/11/6】 【阅读次数:984】

                                      

                                                     多点地震动的生成

                                      汶川、鲁甸主震后的余震频次衰减规律曲线


                                                          余震的反应谱拟合程序

分享到:
上一篇:工程结构地震风险评估与性能化设计
下一篇:新型隔震与阻尼减震装置研发