guowei@csu.edu.cn

首页 > 抗震减震仿真

抗震减震仿真

基于中国规范的阻尼器设计与性能评价

【发表时间:2016/1/24】 【阅读次数:3274】

     本文简述了利用matlab编写了反应谱程序。基于opensees中的bouc-wen材料对阻尼器的参数进行调试,并与已有的实验数据进行对比验证,结果吻合很好。


                                      图 1 反应谱    阻尼器参数调试

     用opensees的bouc-wen材料对实验数据进行拟合,从而得到不同参数的bouc-wen曲线,如图2。以能量为准则,调试时使能量差在一定范围内来进行。


    

                                      图 2 滞回曲线对比图

 


分享到:
上一篇:基于Benchmark模型的阻尼器性能评估
下一篇:高铁客站缩尺模型中不同配合比的微粒混凝土力学性能及有限元模型